صفحه اصلی Photo Photo 5 Photo Blank Blank My Photos My Files Blank BlankAfghani Music موسیقی افغانی

Arazo
آرزو
Ehsan Aman
Ahmad Parvez
احمد پرویز
Ahmad Jawid Sharif
احمد جاوید شریف
Ahmad Reshad Sultani
احمد راشید سلطانی
Ahmad Shah Noori
احمد شاه نوری
Ahmad Shekib
احمد شکیب
Ahmad Tahir
احمد طاهر
Ahmad Zahir
احمد ظاهر
Ahmad Zia
Ahmad Morid
احمد مرید
Ahmad Nazir
احمد نذیر
Ahmad Wali
Ahmad wali & mahwash
احمد ولی و استاد مهوش
Ahmad Wali & Salma
احمد ولی و سلما
Ahmad Wail & Hangama
Ahmad Walid
احمد ولیعد
Ahmad Haroon
احمد هارون
Akhtar Shaukat
اختر شوکت
Ustad Eltaf Hussain
استاد الطاف حسین
Ustad Amir Mohammad
استاد امیر محمد
Ustad Awalmir
Ustad Khyal
استاد خیال
Ustad rahim Bakhsh
استاد رحیم بخش
Ustad Zaland
استــاد زلانـــد
Ustad Sarahang
Ustad Shaida
استــاد شیـــدا
Ustad Mahwash
استاد مهوش
Ustad Natoo
استاد ناتو
Nashenas
استاد ناشناس
Ustad Hamahang
استاد همآهنگ
Asad Badi
اسد بدیع
Eqbal
اقبال
Akbar Sorosh
اکبر سروش
Amani
امانی
Imer jan Saburi
امیر جان صبوری
Anosh
انوش
Haidari Brothers
برادران حیدری
Belqiss Younsi
بلقیس یونسی
Parasto
پرستـــو
Tawab Arash
تواب آرش
Jawad Ghaziyar
جواد غازیار
Habib Sherif
حبیب شریف
Habib Sharif & Arzoo
حبیب شریف و آرزو
Habib Qaderi
حبیب قادری
Hasib_Ashrafi
حسیب اشرفی
Hashmat Ehsanmand
حشمت احسانمند
Haviz Karwandgar
حفیظ کروندکر
Hafiz & Devyani Ali
حفیظ و دیفیانی علی
Hamid Ehsan
حمید احسان
Hamid Raufi
حمید رووفی
Haidar Salim
حیدر سلیم
Haider Salim & Salma
حیدر سلیم و سلما
Khaled Shubab
خالد شباب
Khaled kayhan
خالد کیهان
Dawood Sarkhosh
داوود سرخوش
Zekria
ذکریا
Rashed Ariapur
راشید آریا پور
Jahani & Salma
رحیم جهانی و سلما
Rahim Shah
رحیم شاه
Rahim Ghamzada
رحیم غمزده
Rahim Mehreyar
رحیم مهریار
Rahim Mehrar & Parasto
رحیم مهریار و پرستو
Rukhshana
رخشانه
Rishad Zahir
رشاد ظاهر
Zar Wali
زار ولی
Zobeir Neekbien
زبیر نیکبین
Zoreh Jooya
زهره جویا
Jilaa
ژیـــلا
Sarban
ساربان
Sajia
سجیه
Sultan Hamahang
سلطان هماهنگ
Sayed Omar
سید عمر
Siar Azizi
سیر عزیزی
Saifaddin
سیف الدین
Sima Tarana
سیما ترانه
Shad Kam
شادکام
Sharif Ghazal
شریف غزل
Shakib Osmani
شکیب عثمانی
Shakib Mosadegh
شکیب مصدق
Shamsuddin Masroor
شمس الدین مسرور
Sh Masroor & Afsaneh
شمس الدین مسرور و افسانه
Shahla Habib
شهلا حبیبی
Shahla Zaland
شهلا زلاند
Shahna
شهنـــا
Sheershah
شیر شاه
Sadiq Yaqub
صدیق یعغوب
Zia Sarraj
ضیا سراج
Taher Shobab
طاهر شباب
Zahir Howaida
ظاهر هویدا
Zarif Yasufi
ظریف یوسفی
Zafar Shamel
ظفر شامل
Abdul Rauf Kandaharai
عبدالرووف کندهاری
Abidulah Kandahari
عبیدالله کندهاری
Irfan Khan
عرفان خان
Ali Etamadi
علی اعتمادی
Omar Shekeb & Parisa Mursal
عمر شکیب و پریسا مرسل
Farhad darya
فرهاد دریا
Farhad Donia
فرهاد دنیا
Farid Saburi
فرید صبوری
Fawad Ramiz
فواد رامز
Faiz Karizi
فیض کاریزی
Faiz Qaderi
فیض قادری
Qader Ashpari
Qasim Bakhsh
قاسم بخش
Qamar Gul
قمر گل
Baran Group
گروه باران
Maria
مـــــاریا
Madadi
مــد دی
Madadi, Veronica & Jone Baily
مـددی ، ورانکا و جان بیلی
Mariam
مریم
Nazia Iqbal
نازیه اقبال
Najib Haqparast
نجیب حقپرست
Najim & Hangama
نجیم و هنگامه
Naim Nazaree
نعیم نظری
Nasrat Parsa
نصرت پارسا
Naseer Ahmad & Fareshta
نصیر احمد و فرشته
Naim Popal
نعیم پوپل
Naghma
نغمــــه
Nawid Sahel
نوید ساحل
Nai Nawaz
نینواز
Wahid Zaland
وحید زلاند
Waheed Soroor
وحید سرور
Wahid Sabri
وحید صابری
Wahid Samim
وحید صمیم
Wahid Qasami
وحید قاسمی
Wahid Wafa
وحید وفا
Whjiya & Farid Rastagar
وجیهه و فرید رستگار
Wali
ولی
Walid Hamraaz
ولید همراز
Wali Shah Alimi
ولی شاه عالمی
Hangaama
هنگامه